TILTAK I FORBINDELSE MED KORONA
Vi forsøker å begrense nærkontakt mellom passasjerer og mannskap for å redusere smittefaren, samt sikre god avstand mellom passasjerene.
Antallet ombord er litt redusert og vurderes av mannskapet, ut fra hvor mange som kan være ute. (Været).