Fartøydata Bolærnebåten

Færderfjord har passasjersertifikat på inntil 72 passasjerer i fartsområde 3.

Færdercruise tar 48 passasjerer i fartsområde 4.

Begge båtene har god uteplass.